Liceul Tehnologic 

„Jacques M. Elias”

COMUNA SASCUT, JUDEȚUL BACĂU, ROMÂNIA

IMPORTANT ! Sesizările pentru cazuri de violență și/sau bullying se depun pe adresa de e-mail: 

sesizari_bullying@liceul-elias.ro

Liceul nostru este instituție parteneră în proiectul „Școala din valiză”, desfășurat de către Fundația Vodafone România și World Vision România. Mai multe detalii despre proiect găsiți pe site-ul oficial:

https://www.scoaladinvaliza.ro

ANUNȚURI IMPORTANTE

Lista functii 31.03.2024 .pdf

31.03.2024 - Lista funcțiilor plătite din fonduri publice

Stat functii 30.09.2023.pdf

30.09.2023 - Lista funcțiilor plătite din fonduri publice

Anunt concurs paznic.pdf

07.09.2023 - Anunț privind concursul pentru ocuparea postului de paznic

Informatii PDCP.pdf

07.09.2023 - Informații privind protecția datelor personale

Lista fuctii platite din fonduri publice 31.03.2023 LTJMES.pdf

31.03.2023 - Lista funcțiilor plătite din fonduri publice

Invitatie participare excursie-09.2022.pdf

05.09.2022 - Invitație de participare la achiziția de servicii - EXCURSIE - în cadrul proiectului ROSE

Invitatie de participare_excursie.pdf

01.08.2022 - Invitație de participare la achiziția de servicii - EXCURSIE - în cadrul proiectului ROSE

Invitatie de participare_laptop 2022.pdf

Invitație de participare la achiziția de echipamente - LAPTOP - în cadrul proiectului ROSE

NOI, ÎN CÂTEVA CUVINTE

  Liceul nostru îşi asumă misiunea de a asigura un viitor european elevilor săi, şanse egale de afirmare, precum şi de a stimula implicarea activă a acestora în viaţa comunităţii căreia îi aparţin, prin introducerea dimensiunii europene, prin promovarea valorilor şi îmbunătăţirea continuă a actului instructiv-educativ şi realizarea unui parteneriat activ şcoală - elevi - părinţi - comunitate locală.  

  În viziunea noastră, Liceul Tehnologic "Jacques M. Elias" se dorește a fi implicat în procesul prin care trece societatea românească, urmărind ca, prin educaţie şi instruire, să formeze absolvenţi capabili şi competitivi, cu competenţe profesionale la nivelul cerinţelor europene şi disponibili pentru piaţa muncii sau învăţământul superior. 

Având o tradiție de peste 40 de ani și tot atâtea de generații de absolvenți, Liceul Tehnologic "Jacques M. Elias" își deschide porțile, în fiecare an, pentru noi generații de tineri, pe care să-i îndrume pe dificila cale a reușitei în viața socială și profesională.

   Bazându-se pe calitatea  procesului instructiv-educativ, pe dotările moderne, pe seriozitatea corpului profesoral și pe reușitele sociale și profesionale ale absolvenților, unitatea noastră își asumă responsabilitatea de principal formator al forței de muncă din zonă.

   Unitatea noastră are cinstea de a purta numele domnului Jacques Menachem Elias, membru de onoare al Academiei Române, întemeietorul Fundației "Menachem H. Elias" a Academiei Române, instituție care patronează numeroase așezăminte sociale şi culturale din țară si străinătate, și care reprezintă principalul nostru finanțator extern. (vezi mai multe !)

LA NOI - EDUCAȚIE ȘI DISTRACȚIE !

Liceul nostru organizează o gamă variată de activităţi extracurriculare, având scopul de a oferi elevilor oportunităţi multiple de recreere, dar şi să le dezvolte spiritul de competiţie, să le valorifice potenţialul intelectual şi aptitudinile, să le stimuleze imaginaţia, creativitatea şi iniţiativa. (vezi mai multe !)

NOI, SUB LUPA PRESEI

Multe dintre activitățile desfășurate în unitatea noastră au intrat în atenția presei județene, regionale sau chiar a celei naționale. Articolele publicate de către presa scrisă, precum și știrile prezentate în cadrul programelor locale de radio și televiziune, participă la conturarea şi definirea imaginii şcolii noastre în ansamblul unităților de învățământ din județ.  (vezi mai multe !)

NOI ȘI EUROPA

Începând cu anul 2006, unitatea noastră școlară este implicată în derularea mai multor proiecte (diverse tipuri de colaborare inter-instituțională, schimburi de experiență, mobilități individuale și de grup etc.), unele aflate la început sau în curs de desfășurare, majoritatea fiind parte a unor programe educaționale europene, în special a programelor de mobilități Erasmus+ (foste Comenius). (vezi mai multe !)